Nieuws

Goed projectidee? Gaan we doen!

Publicatiedatum: 08 juli 2020

Karakteristiek aan Mozaïek Dommelvallei is het ‘oplossend vermogen’ van alle betrokken partijen. Vermogen bovendien dat via een zogenoemde bottom up-werkwijze wordt bereikt: burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan aan het roer om samen met de overheid problemen aan te pakken zoals de klimaatgevolgen en aantasting van de landschapskwaliteiten. Dat doen we via kennisdeling en concrete initiatieven. ‘Water’ is hierbij het concrete, verbindende element. Diverse projecten staan inmiddels in de steigers. Heb je zelf een goed idee? Dan nodigen we je van harte uit om dat in te dienen. Klik hier voor meer informatie over hoe je dat eenvoudig doet. 

Mozaïek Dommelvallei stimuleert bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties om initiatieven in te dienen en projectvoorstellen te doen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een toekomstbestendig Brabant. Op dit moment zijn er onder de vlag van Mozaïek Dommelvallei zes projecten ‘in ontwikkeling, negen projecten zijn al in uitvoering. Eén daarvan: Streekpark Kienehoef in Meierijstad.

In uitvoering: Streekpark Kienehoef

Streekpark Kienehoef krijgt de komende jaren, als regionaal streekpark, nog meer allure. Initiatiefnemer Rob Jansen meldde hiertoe in 2016 een idee aan bij Mozaïek Dommelvallei. Zijn doel: het park verder thematiseren en verduurzamen, inclusief meer recreatiemogelijkheden en verbetering van de waterkwaliteit. Mozaïek Dommelvallei en Nationaal Landschap Het Groene Woud zijn dit idee samen met Jansen verder gaan uitwerken. Dit leidde ertoe dat in Streekpark Kienehoef nu de natuurlijke en gezonde watersystemen worden hersteld, het parkgebied verder wordt verbeterd en de omgeving er nieuwe land- en waterverbindingen bij krijgt.

In dit filmpje licht Rob Jansen de ontwikkeling van ‘zijn’ Streekpark Kienehoef toe.

Goede ideeën worden beloond

Iedereen met een goed idee mag dat bij Mozaïek Dommelvallei indienen. Enige voorwaarde: je idee moet ruimtelijke kwaliteit toevoegen en een antwoord geven op een actueel vraagstuk. Daarna kun je rekenen op onze hulp. Zo verrijken we je initiatief met up-to-date informatie omtrent ruimtelijke planontwikkelingen, bepalingen of wettelijke richtlijnen. Ook staan we paraat met ondersteuning en advies om je idee daadwerkelijk uit te gaan voeren. Wil je weten wat we nog meer voor je kunnen betekenen? Klik hier.

Zo dien je een projectidee in

Heb je een goed projectidee voor een locatie ergens in het stroomgebied van de Dommel of de Aa? Download dan het informatieblad op de website van Mozaïek Dommelvallei, vul het in en stuur het per e-mail op. Dan nemen we snel contact met je op.