Nieuws

In Memoriam Paul van Dijk

Publicatiedatum: 08 juli 2021

- In memoriam Paul van Dijk –

Vandaag bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Paul van Dijk.

Paul, adviseur strategie van waterschap De Dommel, was vanaf het eerste uur lid van de Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei. In Paul vonden we een ambassadeur bij uitstek die het gedachtengoed van Mozaïek Dommelvallei op uitstekende wijze wist uit te dragen.

Paul was sterk betrokken bij het organiseren van werkateliers, gesprekken en bijeenkomsten met intiatiefnemers, gemeenten, provincie, ministeries en Unie van Waterschappen. Veel mensen heeft hij met zijn visie en inzicht over de logica van het landschap geïnspireerd.

Paul kon prachtig vertellen over het narratief van het landschap, over de lessen uit het verleden die een basis vormen voor de gebiedsontwikkelingen die nodig zijn vanwege de klimaatveranderingen. Over het dichter bijeenbrengen van stedelijke kernen en de Dommel. Over de identiteit van het beekdal en het belang van samenwerking bij complexe opgaven, de cultuurverschillen van samenwerkingspartners en hoe moeilijk, maar ook hoe belangrijk, dit is.

Over de lessen die Paul heeft getrokken uit de samenwerking en het unieke van de aanpak van Mozaïek Dommelvallei. Op 1 maart jl. gaf Paul aan de Brabantse dijk- en watergraven hierover nog mee; ‘Dat de wereld verder gaat laat ook de aanpak van Mozaïek Dommelvallei zien. Een samenwerking die niet gericht is op één doel, één visie, één plan. Mozaïek Dommelvallei is echt een unieke samenwerking die past in deze tijd’.

In dit filmpje praat Paul bevlogen over de aanpak van Mozaïek Dommelvallei.

Wij zullen indachtig Paul zijn geest, gedachtengoed en inspiratie de ingeslagen weg vervolgen en wensen Paul zijn gezin en familie kracht en sterkte.

Veghel, 6 juli 2021

Initiatief en Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei