Nieuws

Nieuw! De Mozaïek Dommelvallei-nieuwsbrief

Publicatiedatum: 07 juli 2020

We hadden al een nieuwe website en nu is hier een digitale nieuwsbrief bijgekomen. Vanaf nu houden we je ook op deze manier meerdere keren per jaar op de hoogte over onze projecten en initiatieven voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant. In deze eerste editie: een statusupdate over het project Streekpark Kienehoef in Meierijstad en een blik op de samenwerking met Van Gogh NP. 

Watersysteem als verbinder

Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwillige professionals, waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten. We stimuleren bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties om samen aan de slag te gaan met oplossingen voor nieuwe ruimtelijke vraagstukken in Brabant op het gebied van stad, natuur en productieland. Het Brabantse watersysteem is hierbij de centrale verbinder. Meer informatie over wie we zijn en wat we doen vind je op www.mozaiekdommelvallei.nl