Nieuws

Samen werken aan een toekomstgericht Brabant – korte en lange versie Position Movie Mozaïek Dommelvallei 2.0 online!

Publicatiedatum: 20 februari 2019

Begin januari 2019 is de Position Paper Mozaïek Dommelvallei 2.0 verspreid. Hierin staat onze visie op en oplossingen voor de grote opgaven waar Brabant voor staat: klimaatadaptatie en de transities in energie en landbouw.  Oplossingen en initiatieven die we op een werkschaal als Mozaïek Dommelvallei én samen met de krachten van de omgeving effectief tot uitvoering kunnen brengen.

Position Movie en Position Paper: downloads

Over de speerpunten en oplossingen uit de Position Paper maakten wij een film in een korte en een langere versie: de Position Movie Mozaïek Dommelvallei 2.0.

Download hier de korte versie van de Position Movie

Download hier de lange versie van de Position Movie

Download hier de Position Paper Mozaïek Dommelvallei 2.0

Download hier de bijlagen, behorende bij de Position Paper

 

‘Water’ leidt en verbindt

In de film ziet u hoe ‘water’ de leidraad is bij de aanpak van klimaatgevolgen, uitputting van bodem en milieu, de sterke terugloop van biodiversiteit, aantasting van landschapskwaliteiten en vastlopende, tegengestelde belangenplanologie. ‘Water’ fungeert óók als bindend element tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Proeftuin voor de Omgevingswet

De Provinciale Statenverkiezingen en de  Waterschapsverkiezingen zijn kansen bij uitstek om de grote Brabantse opgaven voortvarend aan te pakken. Mozaïek Dommelvallei biedt u daar als dé proeftuin voor de nieuwe Omgevingswet de onmisbare handreikingen voor.

Wij vragen uw support en reactie op de Position Movie Mozaïek Dommelvallei 2.0. U kunt uw reactie richten aan communicatie@hetgroenewoud.com