Nieuws

Tropische blik op de toekomst van het Dommeldal in 2050

Publicatiedatum: 25 augustus 2019

In de week van 11 tot en met 15 juni, is een internationale groep cursisten aan de slag gegaan met het thema klimaatverandering en de impact ervan. Ze waren op uitnodiging van Waterschap De Dommel en de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei neergestreken in het gebied rondom Sint-Oedenrode. Aan het eind van de week presenteerden zij hun (integraal) toekomstbeeld van dit gedeelte van het Dommeldal in 2050.

De groep bestond uit 30 waterprofessionals uit de tropen die een zomercursus … volgden aan de Wageningen Universiteit. Op 11 juni kregen ze een uitleg van het gebied bestaande uit het dorp Sint-Oedenrode en het wijd omliggend buitengebied. Vervolgens hebben ze verschillende stakeholders (agrariërs uit het gebied, recreatieondernemers, medewerkers van het waterschap, gemeente Meierijstad en Provincie en leden van de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei) geïnterviewd en gevraagd welke ontwikkelkansen en bedreigingen zij zagen gerelateerd aan water. Namens de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei zijn Jan Kerkhof, Anja de Wit, Rinus van der Heijden en Clemens Kerstholt hierover geïnterviewd.

Resultaten

De interviews zijn tezamen met de inhoudelijke kant van het waterbeheer geanalyseerd. Hier is een economisch waarde model aan toegevoegd. Hiermee werd inzichtelijk gemaakt hoe keuzes gemaakt kunnen worden voor investeringen in het gebied en hoe die doorwerken in de verschillende belangen van de stakeholders. Zaterdag, 15 juni presenteerden de cursisten hun resultaten. Ze deden dit met posterpresentaties en toneelstukjes. Het resultaat bestaat uit een toekomstbeeld hoe het Dommeldal in Sint-Oedenrode er in 2050 klimaatrobuust uit kan zien.

De oplossing ontstaat, volgens de cursisten, door het verweven van de belangen van de verschillende stakeholders (ook hier dus: de kracht van samen!). Op die manier kan een landschap ontstaan dat robuust is, is landbouw beter bestand tegen klimaatextremen en heeft tegelijkertijd ook meer biodiversiteit in zich. De geschetste oplossing is een implementatie van het gedachtengoed van de Brabantse ‘watermachines’ die Mozaïek Dommelvallei propageert. Genoemde leden van de initiatiefgroep Mozaïek Dommeldal waren aanwezig bij de eindpresentatie en willen graag verder met de resultaten van deze casus.

Oproep

De presentatie werd beëindigd met een oproep van één van de cursisten uit Ethiopia om te investeren in maatregelen tegen klimaatverandering omdat onze investeringen hier zeker ook bijdragen aan het verminderen van impact ervan in Afrika ‘think global, act local’.

Download hier het filmpje dat gemaakt is van de cursisten tijdens hun bezoek aan de Dommel.