Nieuws

Werkatelier legt nieuwe projectideeën op tafel

Publicatiedatum: 12 april 2023

Op 7 april jongstleden vond in de raadszaal van het Boxtelse gemeentehuis het WERKATELIER van Mozaïek Dommelvallei plaats. In meerdere workshoprondes werden nieuwe, inspirerende en veelbelovende projectinitiatieven besproken op het gebied van water en landschap in de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel. Er waren experts aanwezig op het gebied van onder meer landschapsarchitectuur, water, gebiedsontwikkeling, subsidies, landbouw, ecologie, bedrijfs- en conceptontwikkeling, onderwijs en bio-based bouwen.

Het doel van het werkatelier is om te komen tot een tweede uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei waarin meerdere projecten worden gerealiseerd. Op de website www.mozaiekdommelvallei.nl worden de komende periode de nieuwe initiatieven gedeeld.