Nieuws

Werkatelier Mozaïek Dommelvallei eerste stap voor Rooise initiatieven

Publicatiedatum: 22 oktober 2020

Donderdagochtend 15 oktober organiseerde Mozaïek Dommelvallei een digitaal werkatelier waaraan vijftig personen deelnamen. Elf projectinitiatieven uit Sint-Oedenrode werden ingebracht. In deelsessies werden ze door vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en collega-initiatiefnemers voorzien van adviezen, tips en handreikingen om hun project te verbeteren. Een aantal van de initiatieven gaat meedraaien in de pilot van de gemeente Meierijstad voor de omgevingswet en wordt ingebracht op de zogenaamde ‘intaketafel’ en later op de ‘omgevingstafel’. Het werkatelier vormt hiermee een eerste, belangrijke stap in de realisatie van de projecten.

De initiatieven hebben allemaal een verbinding met water en dienen ook een hoger doel, namelijk het houden van droge voeten in Sint-Oedenrode en het beter organiseren van de waterhuishouding van het gebied. Want dat is richting de toekomst, met een toenemend aantal en ook grotere regenbuien, heel belangrijk. Vandaar dat de projecten in het kader van Mozaïek Dommelvallei bij elkaar zijn gebracht in het werkatelier. Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwillige professionals, waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten. Het is ontstaan doordat er nieuwe ruimtelijke vraagstukken spelen in Brabant, op het gebied van stad, natuur en productieland. Deze opgaven vragen om regionale samenwerking, met het Brabantse watersysteem als centrale verbinder voor een nieuw raamwerk. Bottom-up werken in de vorm van bijvoorbeeld werkateliers is een belangrijk aspect van Mozaïek Dommelvallei. 

Elf projecten

De volgende elf projecten zijn tijdens het werkatelier in acht verschillende sessies besproken:

Paardensportcentrum De Kienehoef, Hoeve Arbeidslust, Zuivelfabriek St. Oda, Molenwiel, Waterenergie Hambrug, Slotje De Laar, Slotje Ten Hout, Herontwikkeling Glastuinbouw, Damianenklooster, Buitengoed, Huize Den Berg.

Op deze website is van elk project een aparte pagina met aanvullend informatieblad te vinden.

In het werkatelier zijn voor de projecten vele ideeën op tafel gekomen en diverse verbindingen gelegd tussen personen en organisaties. De eerste stap is gemaakt. Wethouder Harry van Rooijen sloot het werkatelier af met de woorden “We doen het niet alleen voor deze, maar zeker ook voor de volgende generaties!” Hij werd hierbij ondersteund door Coby van der Pas, tevens wethouder van Meierijstad, die veel energie en enthousiasme had ervaren tijdens het werkatelier. “Ik zie veel koppelkansen, mogelijkheden voor integraliteit en het leggen van verbindingen.”

Filmpjes:

Foto: Martien Roestenburg