LAAT DE LOGICA VAN WATER LEIDEND ZIJN

Wat staat je te doen?

De eigenschappen van het bekenlandschap en het grondgebruik spelen een sleutelrol om wateroverlast te voorkomen en in tijden van droogte voldoende water vast te houden. De grootste uitdaging is om ruimte te geven aan het water, dat we hier eeuwenlang zo snel mogelijk kwijt wilden. Door de natuurlijke principes beter te begrijpen, leren we het watersysteem aan te passen aan wat het landschap nodig heeft. Water als leidend principe. Over generaties heen.

Hoe doe je dat?

Verdiep je in de natuurlijke processen

  • Analyseer en ‘begrijp’ het watersysteem als onderdeel van het verhaal van het landschap, zowel vanuit de gebiedshistorie als vanuit het heden
  • Heb aandacht voor geodiversiteit, de natuurlijke variatie aan geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen
  • Leer van historische inzichten rondom water, benut de gereedschapskist van onze voorouders

Vertaal natuurlijke processen naar hedendaagse oplossingen

  • Kijk vanuit de logica van het water welke functies passen op welke locaties
  • Draag zorg voor het geheel van de leefomgeving
  • Maak duidelijk dat er in het landschap van de toekomst geen verliezers zijn

Wie kan je meer vertellen?

Terug naar het overzicht