SCHEP SPEELRUIMTE OM TE KUNNEN DOEN

Wat staat je te doen?

Het staat als een paal boven water: in het Brabantse bekenlandschap geven we ruimte aan water, voor een veilig, veerkrachtig en robuust watersysteem. Waterbeheerders kunnen daardoor ook bij extreem weer de juiste hoeveelheid water aanbieden of afvoeren. Deze onvermijdelijke opgave, als gevolg van de klimaatverandering, is voor de overheden leidend in keuzes die worden gemaakt, prioriteiten die worden gesteld. Zij bakenen het speelveld af. Altijd in overleg met de streek – bewoners, ondernemers en gebruikers – over wensen en perspectieven daarvoor. Zodat er speelruimte is binnen een gegeven kader.

Hoe doe je dat?

Baken het speelveld af

Bespreek hoe het speelveld wordt benut

 • Welke spelers hebben welke rol?

Durf als overheden te kiezen en prioriteiten te stellen

 • Zorg voor kaders en richtlijnen. Wat staat vast als het gaat om de ontwikkeling van dit gebied? Waar zit de speelruimte?
 • Wees helder over het besluitvormingsproces. Wie is verantwoordelijk? Wie beslissingsbevoegd?

Doe dat onderbouwd, met een goed verhaal

 • Benadruk de urgentie
 • Benoem kansen/bedreigingen en sterktes/zwaktes (SWOT analyse)
 • Wees duidelijk over wat wel en niet kan

Maak duidelijk wat gebruikers van de ruimte – inwoners, ondernemers, organisaties – kunnen verwachten van de verschillende overheden

 • Blijf niet hangen in de visie
 • Organiseer ontmoetingen bij de dorpspomp
 • Organiseer korte lijnen
 • Breng kennis en kunde in, de juiste personen
 • Hak knopen door
 • Kom afspraken na

Wie kan je meer vertellen?

Terug naar het overzicht