ZET EEN STIP OP DE HORIZON EN WERK DAAR STAP VOOR STAP NAARTOE

Wat staat je te doen?

Hoe ziet het gebied eruit over pakweg 25 jaar? Hoe zijn het grondgebruik en de inrichting dan ingesteld op de dynamiek van het water? En wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Weten waar je naartoe werkt, zorgt voor gedeelde verwachtingen. Het neerzetten van een beeld van de gewenste toekomst met een stappenplan mobiliseert. Het geeft focus en enthousiasme om samen gestaag door te gaan.

Hoe doe je dat?

Breng DENKERS en DOENERS samen

Stel een ‘aanvoerder’ aan

 • Zoek een inspirator of verkenner die de verbindingen met het water in het landschap perspectiefrijk kan weergeven
 • Zoek daarna een DOENER die zich als een vis in het water voelt in samenwerkingsprocessen

Maak met de gebruikers van het gebied een ontwerpschets of gebiedsvisie

 • Wat willen we bereiken en wanneer?
 • Maak dit toekomstverhaal visueel, zodat gebruikers van het gebied zien wat het voor hen betekent

Vertaal die visie naar een stappenplan met behapbare doelen

 • Vertaal het plan naar langere termijn doelen en perspectieven
 • En vervolgens naar concrete maatregelen/acties op korte termijn
 • Deel het geheel op in stukjes / stappen (losknippen)
 • Combineer de resultaten van de stukjes (samenvoegen)
 • Maak een planning
 • Ga op zoek naar (oud en nieuw) geld

Blijf het einde voor ogen houden

 • Kijk en werk integraal (divergeren, convergeren)
 • Maak de procesgang behapbaar en combineer de resultaten
 • Lever niet in op ruimtelijke kwaliteit

Wie kan je meer vertellen?

Terug naar het overzicht