Watertuin Aa-dal - Sint-Michielsgestel

Gemeente Sint-Michielsgestel heeft in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en directe buren de watertuin Berlicum gerealiseerd. Waterberging is er gekoppeld aan het kweken van karpers door karperkwekerij Feuerriegel. Ook is er een omliggend park ontwikkeld met daarin een ecologische tuin en theehuis Koekkoek. Zowel de karperkwekerij als het theehuis zijn ondernemingen van direct omwonenden die het project hebben aangepakt om hun dromen te realiseren. Zij zorgen gezamenlijk ook voor het beheer en onderhoud van de watertuin.

Aanleiding voor dit project was het gegeven dat het merendeel van het regenwater dat in Sint-Michielsgestel valt, in de riolering verdwijnt en direct wordt afgevoerd naar de Dommel, sloten en beken of naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De gemeente Sint-Michielsgestel wil hierop anticiperen door schoon regenwater af te koppelen van het rioolsysteem en vast te houden zodat het niet direct het riool instroomt. Hiervoor worden zogenaamde ‘levende watertuinen’ ontwikkeld aan de randen van de dorpen. Plekken die behalve waterberging ook een belangrijke functie hebben in de leefbaarheid van de buurt.

Het project Levende Watertuinen was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Levende Watertuinen ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020. In 2021 is het prohect afgerond.

Download het informatieblad en de inrichtingstekening van Watertuin Aa-dal.

 


Project in beeld