't Laar - Meierijstad

Sint-Oedenrode is onderdeel van een doorgaand weefsel waar bebouwing, natuur en platteland als in een mozaïek, naadloos in elkaar passen. Het herinrichten van gebied ’t Laar versterkt niet alleen de plaatselijke beeldwaarde(n) maar vormt ook een belangrijke schakel als verbindend element met de overige groen- en natuurgebieden. Herinrichting van gebied ’t Laar draagt bij aan een kwaliteitsimpuls van het unieke Rooise mozaïek landschap waarbij verbindingen en overgangen van nat naar droog essentieel zijn.

’t Laar vormt een schakel (voor mens, dier en natuur) tussen Sint-Oedenrode en Dommelbeemden en richting Moerkuilen. De A50 vormt hier een fysieke barrière. Ook hier is een aanlokkend toekomstbeeld nodig waarin mens, natuur, en water samen de barrière werking van de A50 overwinnen.

De voorbereiding van dit deelproject vergde meer tijd dan was voorzien, o.a. doordat de ermee samenhangende investeringen fors hoger bleken te zijn dan was geraamd. De realisatie van een fietspad, parallel met de Dommel en de A50, als verbinding naar het achterliggende gebied (Moerkuilen en Vresselse Bos), vereiste namelijk een veel ingewikkelder technische constructie én een oversteek met de Oostelijke Randweg.

Overleg met de samenwerkingspartners (Rijkswaterstaat en Waterschap de Dommel) heeft uiteindelijk geresulteerd in een start van de werkzaamheden in de tweede helft van 2020. Omdat daarbij bleek dat voor een groot deel van de te realiseren prestaties beroep kon worden gedaan op provinciale middelen voor verkeer(sveiligheid) is slechts een beperkt gedeelte van de oorspronkelijk geraamde totale projectkosten meegerekend in het Uitvoeringsprogramma van Mozaïek Dommelvallei. Het betreft hier expliciet de werkzaamheden die verband houden met groen-blauwe elementen.

De resultaten van dit project zijn eind maart 2022 opgeleverd.