Streekpark Kienehoef - Meierijstad

Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve aantrekkingskracht op de eigen bewoners en mensen uit de regio. In 2015 onderging het park en de omgeving een recreatieve herwaardering. Nu wordt hier in samenwerking met Het Groene Woud en Mozaïek Dommelvallei een regionaal streekpark ontwikkeld. In de verdere thematisering en verduurzamen van het park is water een belangrijke component om nieuwe vormen van waterplezier te ontwikkelen. Hierbij zijn drie ontwikkelingsambities in beeld: herstel van natuurlijk en gezonde watersystemen, upgrading en beheer van het parkgebied en land- en waterverbindingen met de omgeving

Het project Streekpark Kienehoef was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Streekpark Kienehoef ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Download het informatieblad van Streekpark Kienehoef en bekijk het filmpje.