Watertuin De Beemden - Sint-Michielsgestel

Watertuin De Beemden is een van de twee levende watertuinen die de gemeente Sint-Michielsgestel wil ontwikkelen. Aanleiding is het gegeven dat het merendeel van het regenwater dat in Sint-Michielsgestel valt, in de riolering verdwijnt en direct wordt afgevoerd naar de Dommel, sloten en beken of naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om al dat relatief schone regenwater te transporteren en te zuiveren, zijn er kostbare voorzieningen nodig. Door verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. De gemeente Sint-Michielsgestel wil hierop anticiperen door schoon regenwater af te koppelen van het rioolsysteem en vast te houden zodat het niet direct het riool instroomt. Hiervoor worden zogenaamde ‘levende watertuinen’ ontwikkeld aan de randen van de dorpen. Watertuin Aa-dal is in uitvoering, Watertuin De Beemden nog niet. Het plan is uitvoering gereed, maar er is nog onvoldoende cofinanciering om het plan uit te kunnen voeren. Hiervoor loopt een subsidieaanvraag.

 

Contactgegevens

Contactpersoon: Manja Kasander

E-mail: m.kasander@mijngemeentedichtbij.nl

Telefoon: 06-53772275