Kasterense Watermolen - Boxtel

Tot 1960 stond bij de Dommel in Kasteren (Liempde) een beeldbepalende molen. De molen is vermoedelijk in de twaalfde of dertiende eeuw gebouwd. Het bestond uit twee delen, een koren- en een oliemolen. De Kasterense Watermolen was tot omstreeks 1800 in het bezit van de heren van Boxtel. Zij verpachtten de molen aan particulieren. De molen raakte na 1800 gaandeweg in verval. Er kwamen klachten over de molenaar die het water te veel opstuwde, waardoor weilanden onder water liepen. Het was geen succes, waardoor Waterschap De Dommel de molen in 1925 kocht. Later, in 1936, werden de sluis en de oliemolen afgebroken. De korenmolen bleef wel overeind, maar brandde in 1960 volledig af door een blikseminslag.

Na opgravingen in 1986 werden er voor de eerste keer serieuze plannen gemaakt om de molens te herbouwen. De Stichting Kasterense Watermolens werd opgericht. Na vele onderhandelingen kwam men tot de conclusie dat de plannen financieel niet realiseerbaar waren. Inmiddels zijn er al meerdere pogingen gedaan om de Kasterense Watermolen te herbouwen. Hierbij ging men er steeds vanuit dat de twee molens hun oude functie moesten uitoefenen. Daar zijn de huidige initiatiefnemers vanaf gestapt. De werkgroep is van mening dat niet de molen centraal moet staan, maar dat het onderdeel moet zijn van een historisch perspectief en de omgeving. Dit kan een positieve uitwerking hebben voor toerisme en recreatie. Daarnaast is het ook de bedoeling de molen een educatieve functie te geven.

Stichting Kasterense Molen zit nu in een oriënterende fase en zoekt naar wegen voor cofinanciering en subsidies. Hiervoor is het belangrijk dat het project ondersteuning krijgt van betrokken partijen. Daarnaast wil Stichting Kasterense Watermolens ook een verdienmodel opstellen.

Het project Kasterense Watermolen was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun project. De huidige rol van Dommel Mozaïek is adviserend. De initiatiefnemers worden door Mozaïek Dommelvallei op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

                                                                

Contactgegevens

Contactpersoon: Henk van Giersbergen

E-mail: vangiersbergen@home.nl

Telefoonnummer: 06-22424361