Waterenergie Hambrug - Meierijstad

Het project betreft het opwekken van elektriciteit door middel van waterkracht in de Dommel, waarbij door sturing van de waterstroom de energieproductie wordt afgestemd op de energievraag. Het project is in de ontwikkelings-/ c.q. voorbereidingsfase

Eind 2019 is uit overleg met het waterschap gebleken dat de Hambrug niet geschikt is voor de beoogde functie. Wel zijn er eventuele alternatieven in beeld gekomen. Er is nog geen vaste planning voor het project.

Het project is en initiatief van enkele particulieren, die door Mozaïek Dommelvallei steeds (morele) steun ontvangen voor het interessante idee en deuren opende naar diverse betrokken instanties.

Download het informatieblad van Waterenergie Hambrug en bekijk het filmpje.

Contactgegevens

Contactpersoon: Jos Cuijpers

E-mail: info@posd.eu

Telefoon: 06-51461115