De Groote Waterloop - Boxtel

De Groote Waterloop is gelegen tussen de natte natuurparel De Scheeken – De Mortelen en de bebouwde kom van Liempde. De natte Ecologische Verbindingszone (EVZ) Groote Waterloop is een van de ontbrekende schakels in het Natuur Netwerk Brabant. Integrale versterking van het gebied dient niet alleen natuurdoelen, maar ook kwaliteit landschap, klimaatadaptatie en vrijetijdseconomie. Het is de invulling van integrale gebiedsontwikkeling met water als drager en inspirerend element.

Het project Groote Waterloop was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Groote Waterloop ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Download het informatieblad van De Groote Waterloop.


Foto: Kees Quinten