Slotje Ten Hout - Meierijstad

Tegen het laaggelegen natuurgebied Diependaal ligt een agrarische complex waarop voorheen het Slotje Ten Hout was gesitueerd. De eigenaar is voornemens het boerenbedrijf te herbestemmen naar wonen, zorg, recreatie en natuur. Hij heeft de verbinding gezocht om onderdelen van zijn percelen beschikbaar te stellen voor natuur en waterberging i.c.m. het waterproject Zuidelijke Zoetwaterbekken.

Download het informatieblad van Slotje Ten Hout en bekijk het filmpje.

Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Aarts

E-mail: rob.aarts5@gmail.com

Telefoon: 06-38929438