Watertuin Aa-dal - Sint-Michielsgestel

De watertuin Aa-dal is een van de twee levende watertuinen die de gemeente Sint-Michielsgestel wil ontwikkelen. Aanleiding is het gegeven dat het merendeel van het regenwater dat in Sint-Michielsgestel valt, in de riolering verdwijnt en direct wordt afgevoerd naar de Dommel, sloten en beken of naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om al dat relatief schone regenwater te transporteren en te zuiveren, zijn er kostbare voorzieningen nodig. De gemeente Sint-Michielsgestel wil hierop anticiperen door schoon regenwater af te koppelen van het rioolsysteem en vast te houden zodat het niet direct het riool instroomt. Hiervoor worden zogenaamde ‘levende watertuinen’ ontwikkeld aan de randen van de dorpen.

Het project Levende Watertuinen was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. Daarna is het project Levende Watertuinen ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Download het informatieblad en de inrichtingstekening van Watertuin Aa-dal.