Biografie van de Dommel - Het Groene Woud

Met de Landschapsbiografie wordt de levensloop van het stroomgebied van de Dommel op een toegankelijke en inspirerende manier in beeld gebracht, van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden en de groeiende menselijke invloed in de prehistorie en de historische tijd, tot en met het moderne landschap van vandaag en de kansen voor morgen.

De Landschapsbiografie is daarmee niet alleen een publicatie die de rijke geschiedenis van het gebied laat zien, maar ook een inspiratiebron waarmee de historische en landschappelijke kwaliteit van het gebied versterkt kan worden. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden geënt op de landschappelijke identiteit van de regio.

Het project Biografie van de Dommel was een van de centrale thema’s bij het werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 4 april 2019. Daarna is het project ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020.

Download het informatieblad van Biografie van de Dommel.


Foto: Martien Roestenburg