Dommeldal uit de verf - Nuenen

Het Dommeldal tussen Nuenen, Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Son en Breugel is een fraai landschap met bijzondere cultuurhistorische waarden. Helaas staat de kwaliteit van het gebied, mede door verstedelijking, infrastructuur en moderne landbouw, sterk onder druk. Dit project is een samenwerking tussen Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, gemeente Nuenen, gemeente Eindhoven, gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Son en Breugel en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Door samen te werken en activiteiten te coördineren wordt er gewerkt om voor 2028 de volledige opgave voor het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant (ruim 400 ha) te realiseren. Door de samenwerking in de projectorganisatie kan er snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de transitie van de landbouw, de klimaatadaptatie en de grootschalige energieopwekking.

Het project Dommeldal uit de verf was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun project. Mozaïek dommelvallei functioneert voor het project als platform waar ervaringen en ideeën kunnen worden uitgewisseld.

Download het informatieblad van Dommeldal uit de verf. Bekijk hier een filmpje over dit project.