Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode - Meierijstad

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag. Ook richten we de omgeving van de Dommel klimaatrobuust in. Daarbij leggen we op plekken een winterbed aan tot 25 meter breed. We nemen recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente en maken een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom.

In het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode hebben Waterschap De Dommel en Gemeente Meierijstad intensief samengewerkt om tot een integraal inrichtingsplan voor de Dommel te komen. Het doel van het project is het realiseren van een robuust beekdal in Sint-Oedenrode waarmee diverse subdoelen worden gerealiseerd met betrekking tot klimaat en beekherstel:
a) geen overlast bij extreme neerslag;
b) hogere (grond-)waterstanden bij extreme droogte;
c) verminderen hittestress;
d) verbeteren waterkwaliteit;
e) bijdragen aan Kaderrichtlijn Water doelstellingen (beekherstel);
f) aanleg/verbeteren ecologische verbindingszone door de bebouwde kom;
g) bijdragen aan beleidsthema Mooi Water en andere klimaatambities.

download het informatieblad van Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode, bekijk de kaart met daarop alle maatregelen of bekijk het filmpje.