Wat kan Mozaïek Dommelvallei betekenen voor jouw project?

In het stroomgebied van De Dommel past Mozaïek Dommelvallei een oplossingsgerichte aanpak toe. In onze aanpak is ‘water’ het bindende element tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij werken samen aan integrale, duurzame gebiedsoplossingen. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie, de transities in energie en landbouw.

Binnen onze oplossingsgerichte aanpak kan Mozaïek Dommelvallei het volgende voor je betekenen:

1. We verzamelen projectinitiatieven in het stroomgebied van de Dommel en de Aa; 

2. We verrijken je projectinitiatief met actuele onderwerpen als de energietransitie, de landbouwtransitie, bodemuitputting, de inzet van erfgoed én de snelle afname van ons landschapsareaal voor werklocaties en woningbouw;

3. We begeleiden je uitgewerkte projectinitiatief naar uitvoering;

4. We ondersteunen je project mits die ruimtelijke kwaliteit toevoegt en antwoord geeft op actuele vraagstukken van deze tijd;

5. We leren: we doen kennis op, ontwikkelen verder en delen onze kennis met jou.