Nieuws

Filmpje over Werkatelier online - Hoe gaan we initiatieven op het gebied van water en landschap in Boxtel en Sint-Michielsgestel realiseren?

Publicatiedatum: 04 juni 2023

Op 7 april jongstleden vond in de raadszaal van het Boxtelse gemeentehuis het WERKATELIER van Mozaïek Dommelvallei plaats. Doel: het versterken van initiatieven op het gebied van water en landschap in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

In meerdere workshoprondes werden nieuwe, inspirerende en veelbelovende projectinitiatieven besproken met experts op het gebied van onder meer landschapsarchitectuur, water, gebiedsontwikkeling, subsidies, landbouw, ecologie, bedrijfs- en conceptontwikkeling, onderwijs en bio-based bouwen.

Een film van dit Werkatelier, gemaakt door Antonie van der Staak, is nu HIER te bekijken.

Binnen Mozaïek Dommelvallei werken gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners samen aan nieuwe intieven die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig Brabant.

Tijdens het Werkatelier werden indeeën uitgewisseld en krachten gebundeld. Op die manier kunnen ook kleinere projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Vanuit het Werkatelier is het het doel om te komen tot een tweede uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei.

Op de website www.mozaiekdommelvallei.nl worden de komende periode de nieuwe initiatieven gedeeld.