De Mozaïekcode

De Mozaïekcode is het resultaat van het project Landschapslaboratorium Brabantse Beken, een project van de Brabantse waterschappen en gemeente Meierijstad.

Water stroomt door ons landschap, het Brabantse bekenlandschap. In 2021 stond dat landschap in de schijnwerpers tijdens de Landschapstriënnale, hét landschapsfestival van Nederland. In het Landschapslaboratorium Brabantse Beken onderzochten we hoe water het leidend principe kan zijn bij de inrichting van onze leefomgeving. Het laboratorium sloot in oktober 2021. De resultaten zijn op deze website terug te vinden. Met als belangrijkste uitkomst De Mozaïekcode, een praktisch DOE-handvat bij elke gebiedsaanpak. | Dit project is inmiddels afgerond.