Wie zijn we?

Binnen Mozaïek Dommelvallei zijn twee gremia actief: de stuurgroep en de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei.
 

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Manifestpartners. De groep bewaakt en stimuleert de voortgang en de verbindingen tussen de initiatiefnemers, betrokken overheden en netwerkorganisaties.

 • Jan Kerkhof - voorzitter stuurgroep Dommelvallei
 • Ger van den Oetelaar – Nationaal Landschap Het Groene Woud
 • Mado Ruijs - Waterschap De Dommel
 • Désiré van Laarhoven - gemeente Boxtel
 • Harry van Rooijen - gemeente Meierijstad
 • Jos van den Boogaart - Regio Deal Noordoost-Brabant (RNOB) / gemeente Mill en Sint-Hubert (gemeente Land van Cuijk per 1/1/22)

 

Initiatiefgroep

Een groep van betrokken Brabanders uit samenleving en overheid die in 2014 is opgericht om het gedachtengoed Mozaïek Brabant uit te rollen voor de Dommelvallei tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Voor de ondersteuning van initiatieven begeleidt deze groep van professionals, ambtenaren en vrijwilligers het innovatieve planningssysteem en de vervolgprocessen.

 • Jan Kerkhof - voorzitter initiatiefgroep Dommelvallei
 • Floris Alkemade - Rijksbouwmeester
 • Anja de Wit - Waterschap De Dommel
 • Rinus van der Heijden - vrijwillige professional
 • Clemens Kerstholt - gemeente Meierijstad
 • Dick Veen - vrijwillige professional
 • Ronald Kramps - provincie Noord-Brabant

Agendaleden:

 • Arie Ras - gemeente Nuenen
 • Edwin Wieman - provincie Noord-Brabant