Watermachines

Door breder en integraal te kijken en steeds vanuit het watersysteem te redeneren, komen kansen in beeld die eerder niet naar voren zijn gekomen. De IABR-onderzoekers presenteren zes methodes die dergelijke kansen demonstreren: zes zogenaamde ‘machines’ die verbeelden met welke programma’s Noord-Brabant in de toekomst aan de slag kan om hieraan invulling te geven. Het achterliggende principe is steeds dat iedere benadering meerdere doelen dient en tegengestelde belangen bij elkaar weet te brengen. De zes watermachines vormen handvatten waarmee overheden, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met een frisse blik naar hun gebied en vraagstukken kunnen kijken. Ook bieden ze inspiratie bij het uitwerken van projecten en initiatieven om zo van concept tot realiseerbaar plan te komen. Met het toepassen van de watermachines in concrete projecten, wordt veel kennis opgedaan die weer bruikbaar is voor andere projecten. Het toepassen van gedeelde kennis is een belangrijk middel om tot een samenhangende gebiedsvisie te komen.

 

De zes watermachines

  1. Herontwikkeling industrie, watermanagement en stedelijk klimaat
  2. Boomteelt, watermanagement en verdroogde natuur
  3. Verblijfsrecreatie, watermanagement en agrotoerisme
  4. Grootschalige landbouw, watermanagement en recreatief landschap
  5. Suburbaan wonen, watermanagement en stadslandbouw
  6. Innovatieve industrie, watermanagement en stedelijk klimaat