Doelgroepen

Mozaïek Dommelvallei richt zich op een breed scala aan doelgroepen, te weten:

  • Gemeenten 
  • Lokale overheden zoals waterschappen en de ZLTO
  • Maatschappelijke verenigingen en stichtingen 
  • Professionals, waaronder (landschaps)architecten
  • Burgers