Nieuws

Mozaïek Dommelvallei geselecteerd als inspiratie voor 'De Grote Verbouwing'

Publicatiedatum: 20 juni 2021

Mooi nieuws! Mozaïek Dommelvallei is geselecteerd als inspiratie voor 'De Grote Verbouwing', een not-for-profit initiatief met steun van de Vlaamse Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nederlandse Rijksoverheid. Concreet concentreert het werk van De Grote Verbouwing zich rond een reeks ‘toekomstplekken', waarvoor een hypothese wordt uitgewerkt. Samen met coalitiepartners worden deze toekomstplekken tot uitvoering gebracht via investeringsprogramma’s.

Ambitieuze doelen zijn meer dan abstracte punten aan de horizon. Elk huis, elke straat, elke buurt en elk landschap is van belang. De Grote Verbouwing werkt aan concrete Toekomstplekken. Als we ze op veel plaatsen tegelijk kunnen realiseren, zijn ze het grootste transformatieproject van onze tijd en komen we tot de noodzakelijke transitie van onze leefomgeving. Kunnen we onze krachten bundelen om verandering te vermenigvuldigen?

Maatschappelijke verbindingsruimte

De Grote Verbouwing 2020–2030 is geen overheid, geen commercieel initiatief en ook geen pressiegroep. Het is een maatschappelijke verbindingsruimte die de transformatie van onze leefomgeving ondersteunt en versnelt. We bundelen de inzichten en middelen van diverse actoren om elke straat, wijk, werkomgeving en landschap tot een vitale Toekomstplek te verbouwen. We ontsluiten de Toekomstplekken via leer- en publieksprogramma’s. Als we de verbouwingen op vele plaatsen tegelijk realiseren, vormen ze het grootste transformatieproject van onze tijd. Ze brengen een kettingreactie op gang. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen en sociale netwerken, nieuwe skills, tewerkstelling en economische ketens, een florerend ecosysteem en een nieuw energiesysteem.

Context, kennis en ondersteuning

Als onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma biedt De Grote Verbouwing ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties de context, de kennis en de ondersteuning om mee te timmeren aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen we coalities en formuleren we strategische werven die we tussen nu en 2030 massaal kunnen realiseren.

De TOEKOMSTPLEKKEN van De Grote Verbouwing zijn:

  • Voedselland, een gezonde voedselproductie in een klimaatbestendig landschap;
  • Energiewijken, naar een collectieve renovatie van ons woningenbestand;
  • Klimaatstraten, leefbare, veilige en gezonde straten;
  • Bufferbeken, waterproblematiek aanpakken bij de bron.

Mozaïek Dommelvallei, een referentie voor Bufferbeken

Bufferbeken zijn toekomstplekken op schaal van de beekvallei, met als centrale onderzoeksvraag: hoe maken we in onze landschappen en in het hart van onze steden plaats voor een robuust watersysteem dat verschillende uitdagingen zoals droogte, erosie en wateroverlast in samenhang en aan de bron aanpakt?

Hoe maken we in onze landschappen, zowel in de stad als op het platteland, ruimte voor een robuust bekensysteem? Hoe pakken we uitdagingen zoals droogte, erosie en wateroverlast bij de bron aan? Welke lokale coalities moeten we hiervoor vormen?

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de urgentie van de waterproblematiek. Ook lokale, regionale en nationale overheden zijn wakker geschoten. Grijs en verhard is uit, het groenblauwe netwerk is in. Maar hoe kunnen we overheden, burgers, boeren en natuurorganisaties laten samenwerken aan zo’n complexe en omvangrijke opgave?

Zie ook: https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/de+mozaek+dommelvallei/ waar de video van het werkatelier Meierijstad van 15 oktober 2020 is te zien waarin ambassadeur Floris Alkemade aan de hand van enkele voorbeeldprojecten over de werkwijze van Mozaïek Dommelvallei vertelt.