Nieuws

VOORAANKONDIGING WERKATELIER MOZAÏEK DOMMELVALLEI OP VRIJDAG 7 APRIL A.S.

Publicatiedatum: 20 februari 2023


Graag nodigen wij initiatiefnemers van projecten op het gebied van water en landschap in de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel van harte uit voor het Werkatelier Mozaïek Dommelvallei.

  • Datum: vrijdag 7 april 2023
  • Tijd: 9.00-13.00 uur (inclusief lunch)
  • Locatie: Gemeentehuis Boxtel

De afgelopen jaren hebben wij een eerste reeks projecten kunnen realiseren via het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei. Het koppelen van enthousiaste initiatiefnemers aan overheden, subsidies en experts is belangrijk gebleken om dit voor elkaar te krijgen. Door samen op te trekken is steun verkregen in de vorm van middelen, draagvlak, experimenteerruimte en kennis.

Nu zien wij opnieuw kansen voor projecten die invulling geven aan het planningsmodel MozaïekBrabant en focussen op de thema’s water en landschap. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we tot concrete en haalbare projecten komen.

We willen u vragen uw initiatief in te brengen en tijdens de bijeenkomst op 7 april deel te nemen aan verschillende workshops waarbij vakspecialisten samen met de deelnemers aan de slag gaan om de projecten te versterken. Dit gebeurt uiteraard geheel volgens de uitgangspunten van Mozaïek Dommelvallei. Wij zullen de specialisten zoveel mogelijk afstemmen op de aard van de voorliggende initiatieven. U mag dit als enthousiaste initiatiefnemer dan ook absoluut niet missen.

Mocht u nog andere belangstellenden kennen kunt u deze uitnodiging gerust doorsturen. We hopen van harte dat u aanwezig bent bij het Werkatelier Dommelvallei. Noteer 7 april daarom vast in uw agenda. Een definitieve uitnodiging met programma volgt medio maart.

Download HIER de gehele vooraankondiging.

Jan Kerkhof, voorzitter Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei
Ger van den Oetelaar, bestuurslid Stichting Landschap Het Groene Woud
Désiré van Laarhoven-van Abeelen, wethouder gemeente Boxtel
Sam Goossens, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel