Nieuws

Waterverhalen delen rond de dorpspomp: een wandeltocht met waterbestuurders

Publicatiedatum: 21 april 2021

Wat vertellen de beekdalen over klimaatverandering en de logica van water? Om op deze vraag een antwoord te vinden ging rijksbouwmeester Floris Alkemade op 1 maart jl. samen met burgemeester Kees van Rooij, wethouder Coby van der Pas en belangrijke waterbestuurders digitaal ‘aan de wandel’ langs water gerelateerde projecten in Sint-Oedenrode, van de dorpspomp naar Streekpark Kienehoef. Door elkaar verhalen te vertellen over hoe het bekenlandschap was en is en hoe de logica van water weer een leidend principe kan worden, werden alle deelnemers in aanloop naar het Landschapslaboratorium Brabantse Beken geïnspireerd om optimaal gebruik te maken van het ordenend principe van water én van alle energie en ideeën uit de lokale gemeenschap. 

Na een inleiding van Floris Alkemade over water als drager voor integrale oplossingen vertelde Marcel van de Broek, projectleider bij Waterschap De Dommel over de werkwijze van het klimaatadaptatieproject Droge Voeten Sint-Oedenrode, waarbinnen wordt gezocht naar maatregelen tegen verdroging en wateroverlast, die tegelijkertijd de omgevingskwaliteit versterken.

Verhalen over de waarde van water

Paul van Dijk, strateeg Water en Omgeving bij Waterschap De Dommel, vertelde over het in 2008 gerealiseerde Plan Dotterbloem, gebiedsontwikkeling hartje Sint-Oedenrode, vanuit het idee dat dit deel uitmaakt van het narratief van het landschap. Ondernemer Rob Jansen, initiatiefnemer van Streekpark Kienehoef praatte de toehoorders bij over zijn droom van een waterverbinding tussen het park en het dorp als belevingswaarde en als aanjager van de lokale economie. Leon van Maren, projectleider bij gemeente Meierijstad, sprak over ‘de kracht van samen’: hoe vanuit een sterk eigenaarschap door overheid en samenleving de natuurlijke watersystemen in de wijk Kienehoef herstellen? Aansluitend sprak Rinus van der Heijden als vrijwillige professional over de wenselijke beweging van onderaf om met de watermachines van Mozaïek Brabant ambities van de samenleving en overheden te realiseren. Arthur Frieser, voorzitter van Stichting Streekpark Kienehoef, sprak over zijn doel om te verbinden en synergie te vinden vanuit betrokkenheid en enthousiasme. Tenslotte sloot Coby van der Pas, wethouder Recreatie en Toerisme van gemeente Meierijstad, de wandeling af en vertelde over het verbinden van de waarden van het water aan de verhalen van het landschap.

Vier leerlijnen

De drie waterschappen en gemeente Meierijstad zijn gezamenlijk tot vier leerlijnen gekomen voor het landschapslaboratorium Brabantse Beken:

  1. De leerlijn van Brabantse Delta gaat over het aansluiten bij de cultuur van de bewoners en ondernemers om met hen in gesprek te gaan over de toekomst van hun landschap (culturele waarden).
  2. De leerlijn van De Dommel richt zich op de rake lessen van het landschap en het water; lessen om ons aan te passen aan de klimaatverandering en te komen tot een robuust landschap gebaseerd op het natuurlijke watersysteem (ecologische waarden).
  3. In de leerlijn van Aa en Maas wordt gekeken naar meerwaardecreatie. Hoe kan de waarde van water benut worden voor de beeklandschappen van de toekomst (economische waarden).
  4.  De leerlijn van Meierijstad zet in op de sociale dimensie, omgevingsbewuste bewoners en ondernemers, die het landschap koesteren en elkaar vinden om actie te ondernemen (sociale waarden).

Op 28 april is, voorafgaande aan de live-uitzending om 17.00 uur, een impressie te zien van deze wandeling via de livestream. De wandeling door Sint-Oedenrode met Floris Alkemade is ook via deze link terug te kijken.