DANS MET WEL 40 PARTIJEN IN EEN BREED SAMENSPEL

Wat staat je te doen?

Er is een grote beweging gaande naar een landinrichting nieuwe stijl. De nieuwe Omgevingswet daagt daartoe uit. Het organiseren van die beweging is een maatschappelijk proces. Inwoners, ondernemers en overheden nemen op hun eigen manier initiatief om aan het bekenlandschap economische, sociaal-culturele en ecologische waarden toe te voegen. Met een open, uitnodigende houding en denkwijze van ‘het kan niet’ naar ‘hoe kan het wel’.

Hoe doe je dat?

Denk coöperatief en bouw coalities

 • Betrek een diversiteit aan partijen
  • Deel het eigenaarschap, werk in co-creatie
  • Maak een krachtenveldanalyse van personen en partijen die in het gebied een rol (kunnen) spelen om bepaalde doelen te bereiken
 • Betrek jongeren en young professionals
  • Zoek contact met scholen (bijv. educatiepakketten) en opleidingen (stagiaires)
 • Betrek lokale ondernemers
 • Bind partijen op de stip op de horizon, de urgentie om aan de slag te gaan/blijven
  • Ga uit van langjarige ontwikkelingen
  • Streef naar een duurzame relatie tussen gebied en mensen
 • Groei mee met de ontwikkelingen, veranderingen in een gebied

Bespreek ieders rol

 • Zet in op gedeelde verantwoordelijkheden en mogelijkheden
 • Wees helder over opdrachtgeverschap
 • Zoek gericht naar partners

Ga in gesprek bij weerstand

 • Luister nauwkeurig naar tegengeluiden
 • Leg uit welke waarden en belangen centraal worden gesteld, waarom dat zo is en hoe daarmee moet worden omgegaan
 • Doe dat in een taal die ook begrijpelijk is voor niet-professionals
 • Ga niet voorbij aan de ‘offers’ die partijen mogelijk moeten brengen door de belangenafweging

Wie kan je meer vertellen?

Terug naar het overzicht