Dommelpark - Nuenen

Tussen Eindhoven en Nuenen komt de nieuwe wijk Nuenen-West. De wijk is nog volop in ontwikkeling. Het masterplan Nuenen-West zet in op een zorgvuldige overgang van de toekomstige woonwijk en het beekdal van de Kleine Dommel. Naast het groene karakter, vormt ook de afvoer van hemelwater een groot onderdeel in dit project. De gemeente Nuenen zoekt naar een methode om het hemelwater op natuurlijke wijze richting de Kleine Dommel te laten stromen.

Dit project versterkt de natuurlijke en recreatieve verbinding tussen de Karpendonkse Plas, het Eckartse Bos en het beekdal van de Kleine Dommel. Het beekdal wordt opnieuw ingericht en er komt een aantrekkelijk en bijzonder natuurpark. Daarnaast wordt er ook een wandel- en fietsbrug gebouwd over de Kleine Dommel. Het is de bedoeling dat deze brug de natuurlijke verbinding tussen Nuenen-West en het Eckertdal versterkt. Door al deze plannen wordt Nuenen-West een aantrekkelijke wijk om in te wonen en te verblijven.

Voor het Dommelpark is aan de hand van een aantal workshops een inrichtingsschets gemaakt. Begin 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een uitvoeringsagenda. Het realiseren van een geheel nieuwe autovrije wandelstructuur met voetgangers bruggen over de Kleine Dommel is het belangrijkste sleutelproject.

De ontwikkeling loopt op met de ontwikkeling binnen Nuenen-West. Het gedeelte boven de Europalaan te Nuenen zal later aangepakt gaan worden. Als uitvoeringstermijn wordt nu een periode van acht jaar aangehouden.

Het project Dommelpark uit de verf was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun project.

 

Contactgegevens

Contactpersoon: Arie Ras

E-mail: a.ras@nuenen.nl 

Telefoon: 040-2631545