Waadpad - Meierijstad

De inzichten over de uitvoering van het deelproject Bypass Sint-Oedenrode zijn in de projectperiode gewijzigd. De voor dit deelproject beoogde resultaten zijn - in nauwe samenwerking met Waterschap De Dommel en Bosgroep Zuid-Nederland - gerealiseerd met financiële steun van andere provinciale regelingen.

De initiatiefnemer van ‘Bypass Sint-Oedenrode’ (Stichting Roois Landschap) heeft echter met gemeente Meierijstad in 2020 geconstateerd dat zij zich wilden inzetten voor een nieuw ontstaan initiatief, genaamd ‘Het Waadpad’. Dit initiatief past binnen de doelstellingen van “1e fase van Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei”. De provincie heeft daarom ook positief gereageerd op ons wijzigingsverzoek.

Het Waadpad vormt een voettocht door natuur, beek en landschap. Op de locatie van Streekpark Kienehoef vertelt het Waadpad het educatieve verhaal van het regionale bekenlandschap en de betekenis van de ‘watermachines’ van het ‘Mozaïek Brabant’. Daarbij wordt – in de vorm van een beleefkunstwerk – op een interactieve manier o.a. verduidelijkt hoe water kan worden vastgehouden, weer schoon kan worden en veranderen in een plek om ‘over en met water te leren’.

Deze ontdekroute maakt volwassenen en kinderen bewuster van het belang van schoon water. In het gerealiseerde waterlaboratorium kunnen de bezoekers bijvoorbeeld de fosfaat- en stikstofwaarde bepalen van de tijdens het lopen van de route verzamelde watermonsters.