Buiten Museum Herlaer - Sint-Michielsgestel

Nergens in Nederland is zo’n markante overgang van een middelgrote, oude cultuurstad naar een rijk geschakeerd cultuurlandschap als ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch manifesteert zich met het Museumkwartier als kunst- en cultuurstad van allure. Het uitbouwen van de relatie van de stad met het oude cultuurlandschap ten zuiden ervan rondom het thema kunst en cultuur versterkt deze allure.

De cultuurhistorische kwaliteit van de landgoederen Haanwijk, Pettelaer, Sterrenbosch en Oud Herlaar biedt een unieke kans om de relatie met de historische kunst- en cultuurstad ’s-Hertogenbosch verder uit te bouwen. Met relatief geringe investeringen kan hier een Bossche buiten­plaats ontstaan die een belangrijke versterking is van het kunst- en cultuurkarakter dat de stad al heeft.

Een in deze puzzel nog ontbrekend stuk is Oud Herlaar, een bijzondere boerderij met omliggende landerijen. Door de verwerving hiervan kan Haanwijk, Sterrenbosch en Oud Herlaar als één geheel worden beheerd en ingericht waardoor de natuurwaarden (en belevingswaarde) aanzienlijk toenemen. Met de beoogde exploitatie van Oud Herlaar kan dit bijzondere natuurgebied en het cultuurhistorische erfgoed behouden blijven en ingezet worden als inspiratieplek. Na de aankoop van enkele strategisch gelegen percelen voert Brabants Landschap een groot natuurherstelproject uit. Hierbij wordt ruim 200 hectare natuur langs de Dommel vernat. De voorgestelde ontwikkeling maakt het mogelijk om stad en land op een natuurlijke en organische manier met elkaar te verbinden.

De onderdelen renovatie Oud Herlaar en inrichting natuurgebied en hydrologisch herstel gaan in 2020 van start. De kunstinrichting en de restauratie van de panden hebben de grootste financieringsbehoefte. Deze financiering is nog niet rond.

Mozaïek Dommelvallei heeft een adviserende rol.

Download het informatieblad van Buiten Museum Herlaer.


Foto: Huub Smeding