Boxtel Binnen de Bruggen - Boxtel

Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB) is een integrale visie en programma van projecten ter versterking van het centrum van Boxtel. De term is afgeleid van het historisch centrum van Boxtel dat werd omgeven door een watersysteem van Binnendommels, gevoed vanuit de beek de Dommel en daar ook in uitstromend. Geïnspireerd door deze historische Binnendommeltjes wil de gemeente Boxtel met ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ het centrum van Boxtel aanpassen. Dit maakt het centrum aantrekkelijker voor toeristen en versterkt de economie en leefbaarheid. Dit kan op vele manieren plaatsvinden, fysiek als water, “bruggen”, wegtextuur, groenstructuur, maar ook in de vorm van kunst, licht of verhalen. In de visie zijn 12 deelprojecten opgenomen

De verwachting is dat het project BBdB in de tweede fase van Mozaïek Dommelvallei wordt opgenomen en hierdoor ondersteund wordt in de ontwikkeling van enkele deelprojecten en het vinden van gedeeltelijke financiering hiervoor.

Download het informatieblad, de integrale visie en het ontwerp voor deelproject Rechterstraat van Boxtel Binnen de Bruggen.